مسابقه دزد تصویر

[ad_1]

جواب این مسابقه :

دزد این عکس خانم مسن چاقی است که روی صندلی قهوه ای رنگ جلوی تصویر نشسته است. چرا که دزدگیر روی لباس که در مغازه ها جهت جلوگیری از سرقت اجناس نصب میشود، همچنان به پیراهن این خانم متصل است پس این زن دزد میباشد و بدون پرداخت هزینه لباس، آن را از مغازه دزدیده است!

[ad_2]

لینک منبع